Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Kovács Zsóka egyéni vállalkozó (székhely: 2040 Budaörs, Szalonka utca 26.; nyilvántartási szám: 55451097; adószám: 56761636133), iparművész alkotó („Szolgáltató”), valamint vevői („Vevő”) között létrejövő minden az 1.2. pont szerinti kiskereskedelmi ügyletre („Szerződés”) alkalmazandó. Jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, kivéve, ha ehhez a Szolgáltató írásban kifejezett hozzájárulását adja.

1.2 Jelen ÁSZF érvényes a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház („Webshop”) felületén elérhető és megvásárolható valamennyi alkotás és ahhoz kapcsolódó árucikk adásvételére.

1.3 Szolgáltató elérhetőségei:

Szolgáltató Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kerzsoki@freemail.hu

Telefonszám: +36 70-380-5617

1.4 A Vevő fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § 3. pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja az irányadó. Az utóbbi alapján elsősorban fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

1.5 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („ÁSZF”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozórendelkezéseire. A vonatkozójogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.6 Jelen ÁSZF-ben, és az az alapján létrejött Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Vevő harmadik személyek részére semmilyen formában nem ruházhatják át és nem engedményezheti.

1.7 Jelen ÁSZF legfrissebb, hatályban lévő szövege folyamatosan elérhető a Szolgáltató honlapján.

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1 A Szerződés megkötésére kizárólag a Webshopon történő megrendeléssel és az ÁSZF Vevő általi elfogadásával kerülhet sor.

2.2 A Szerződés csak akkor jön éltre, ha a megrendelést a Szolgáltató kifejezetten visszaigazolta. A fentiektől eltérő csatornán nem jön létre a jelen ÁSZF szerinti Szerződés addig, amíg a Vevő ÁSZF-et kifejezetten el nem fogadja.

2.3 Vevő az alkotás vagy a termék átvételével és az ellenérték kiegyenlítésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit, minden egyéb külön nyilatkozat nélkül kifejezetten elfogadja.

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

3.1 A Vevő és a Szolgáltató köteles valamennyi alkalmazandó helyi, nemzeti, EU-s és nemzetközi jogszabály és előírás – így különösen a magyar jog – betartására.

3.2 Amennyiben a megvásárolni kívánt alkotás vagy termék nem áll rendelkezésre a megrendeléskor, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy nem fogadja el a megrendelést. Ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vevő értesítést kap.

3.3 Valamennyi termék és alkotás esetében a megrendelést követően a Szolgáltató a Szerződéstől bármikor, az előleg/vételár visszafizetése mellett, bármilyen egyéb jogkövetkezmény nélkül elállhat.

4. FIZETÉS, SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

4.1 A Szolgáltató, vásárlás esetén számlát állít ki a megrendelés visszaigazolását követően. A számla tartalmazza a megrendelt alkotás, illetve termék megnevezését, mennyiségét, valamint a vételárat.

4.2 A Vevő köteles a mennyiségi és minőségi vizsgálatot az áru átadás-átvételekor haladéktalanul elvégezni, és amennyiben hibát fedez fel azt haladéktalanul a Szolgáltató felé jelezni.

4.3 Ellenkező tájékoztatás hiányában az Webshopon feltüntetett árak magyar forintban és bruttó árként értendők, amelyek az általános forgalmi adót tartalmazzák.

4.4 Amennyiben a Webshopon hibás ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles az adott terméket és/vagy szolgáltatást hibás áron értékesíteni.

4.5 A Vevő a nevére kiállított számlák teljes értékét köteles a Szolgáltató részére teljesíteni, abba nem számíthatja be a Szolgáltató felé esetlegesen fennálló semmilyen követelését. Azaz a Vevőnek a Ptk. 6:49. §-a szerinti beszámítási jogát a Szolgáltató irányába a jelen ÁSZF szerinti jogügyletek vonatkozásában a szerződő felek kizárják.

4.6 A Szolgáltató a Vevővel szemben fennálló követeléseit a Vevő felé esetlegesen teljesítendő fizetési kötelezettségébe beszámíthatja.

4.7 Amennyiben a Vevőnek a Szolgáltató felé lejárt, ki nem egyenlített tartozása van, úgy esetleges további megrendelést a tartozás teljes körű kiegyenlítéséig a Szolgáltató jogosult megtagadni, visszautasítani.

5. TERMÉK ÁTVÉTELE ÉS SZÁLLÍTÁSA

5.1 Az alkotás vagy termék átvételére kizárólag a teljes vételár kifizetése után kerülhet sor.

5.2 A Szerződés teljesítésének, azaz a termékek átadásának a helye a Vevő által megjelölt helyszín.

5.3 A Szolgáltató a megrendelés beérkezésének időpontjától függően az általa a visszaigazolásban vállalt szállítási határidőn belül szolgálja ki a Vevőt.

5.4 Külön megállapodás szerint a Szolgáltató gondoskodik a megrendelt alkotásnak vagy árunak a Vevő által megadott belföldi helyszínre történő szállításáról.

6. A RENDELÉS MENETE

6.1 A Webshopban történő vásárláshoz a Vevő regisztrációja nem szükséges, azonban az email cím megadása a vásárlás elengedhetetlen feltétele.

6.2 Vevő a megrendelni a kívánt alkotást, terméket a „Kosárba” gombra történő kattintással tudja a kosárba elhelyezni, és  a majd megtekintheti a kosár tartalmát.

6.3 A vásárlás további folytatásához Vevőnek tovább kell kattintania a „Vissza a vásárláshoz” linkre, mellyel visszakerül a legutóbb megtekintett termék adatlapjára.

6.4 Vevőnek ugyan így kell eljárnia a 6.2. pontban leírtak szerint minden megrendelni vagy megvásárolni kívánt alkotás vagy termék esetében.

6.5 Miután a Vevő elhelyezte az utolsó tételt is kosarába, az ott található termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőkbe való mennyiség megadásával, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával.

6.6 A kosárban található „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva Vevő tovább haladhat a megrendelés folyamatában.

6.7 A számlázási, szállítási és fizetési adatok megadása után Vevő ellenőrizheti megrendelését az összesített listában, majd kattintson a „Rendelés Feladása” gombra, mellyel rendelését küldheti el a Szolgáltatónak.

6.8 A rendelés állapotáról a rendszer e-mailben tájékoztatja a Vevőt.

6.9 A megjelölt módon a Vevő átveheti a megrendelt terméket, amint az elérhetővé válik.

6.10 A Vevő kosarának tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosítható. Kiválasztható az is, hogy az alkotásból vagy az egyes termékből milyen mennyiséget szeretne vásárolni. Az „Eltávolít” jelölőmezőre kattintva a kosárból kikerül a nem kívánt termék. A kosár tartalmának módosítására lehetőség van e-mailben és telefonon keresztül is.

7. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

7.1 A megrendelt alkotás vagy terméket utánvétes fizetési mód esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló e-mail minden költséget tartalmaz. A számlát vagy a csomag tartalmazza vagy emailben kerül megküldésre. A Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és esetlegesen a csomagon észlelt sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni és a csomag átvételél elutasítani.

7.2 A Vevőnek  lehetősége van a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére előre utalással a Szolgáltató adatai között található bankszámlaszámra, vagy Barion-on keresztül történő azonnali kártyás fizetéssel. A közleményben ilyenkor fel kell tüntetni a rendelés azonosítóját, melyet a visszaigazoló e-mailben található. Ilyenkor a kiszállítás a vételár kiegyenlítésekor kezdődik meg. Nem vonható össze adott számlán, rendelésben szereplő követelés más jogügylet folyamán keletkezett egyéb számlán szereplő nem jogerős tartozással vagy követeléssel.

7.3 A Vevőnek lehetősége van rendelését személyesen átvenni a Szolgáltató alkotóműhelyében történő vételár kiegyenlítéssel.

7.4 A Szolgáltató utánvét esetén fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés nagyságától függően előleget kérjen a megrendelőtől. Ennek mértékéről a megrendelést követően írásban vagy szóban tájékoztatja a Vevőt.

7.5  Szolgáltató megrendeléseit a Magyar Posta Zrt.-n keresztül, vagy egy logisztikai cég igénybevételével teljesíti. A kiszállítás történhet a Vevő által megjelölt csomagpontra is.

8. ELÁLLÁS

8.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) 20. §-ában foglaltak értelmében: a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül a Vevőnek, amennyiben fogyasztónak minősül, joga van elállni vásárlási szándékától és indoklás nélkül visszaküldheti a megrendelt alkotást, terméket. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles az alkotásért, termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés magában foglalja a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (például postaköltség). Ha azonban a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A termék visszajuttatásának költsége a Vevőt terheli, emellett a termék visszaküldésére kiszabott határidő, az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles gondoskodni a termék visszajuttatásáról a Szolgáltatóhoz.

8.2 A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a Vevő nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogát olyan alkotás megrendelése vagy nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Szolgáltató kifejezetten a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére készített vagy állított elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

8.3 A visszaküldött termék esetében a Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az értékcsökkenés úgy kerül megállapításra, hogy az eredeti vételárból levonom azt az eladási árat, amennyiért az értékcsökkentett terméket később nagy valószínűséggel értékesíteni lehet. Ha az értékcsökkenés kiküszöbölhető, például a termék javításával, akkor az értékcsökkenés mértéke megegyezik az annak megszüntetésére (termék javítása) fordított várható költséggel. Az értékcsökkenés jogcíme az eladónak juttatott kártérítés.

9. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

9.1 Amennyiben a Vevő élni szeretne elállási jogával azt az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján megteheti a kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeim valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszem figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

9.2 A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a kapcsolat menüpontban megjelölt címemre. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel küldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

9.3 A Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 30 (harminc) napon belül a Vevő által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

10. FELELŐSSÉG

10.1 A Vevő által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Szolgáltató részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Szolgáltató csak a szerződéseknél tipikus, előrelátható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Szolgáltató részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben az alkotás vagy a termék a Webshopon található vagy a Vevő által előre meghatározott paraméterekkel rendelkezik.

10.2 A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

11. ELJÁRÁS HIBÁS TERMÉK ESETÉN, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

11.1 A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény, egyéb panasz, reklamáció a Szolgáltató 1.3 pont szerinti elérhetőségein keresztül e-mailben vagy telefonon érvényesíthető.

11.2 Ha a Vevő nem minősül fogyasztónak, azaz a Vevő a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 (egy) éven belül elévül.

11.3 A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a Vevőnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles a Vevőnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

11.4 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

12. AZ ÁSZF VÁLTOZÁSA

12.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot ÁSZF megváltoztatására.

12.2 A Szolgáltató ezúton kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a változásokkal kapcsolatos kifogását írásban, és az értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül teheti meg.

13. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

13.1 Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. A Vevők által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a Szolgáltató alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a Felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben.

13.2 Ha jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is.

13.3 Az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatás megtekinthető a Szolgáltató weboldalán elérhető adatvédelmi tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat is és hozzájárul az adatoknak az adatvédelmi tájékoztatóban történő kezeléséhez.

13.4 A Szolgáltató kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.

13.5 Felek a jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvita esetére kikötik a hatáskörrel rendelkező budapesti bíróságok kizárólagos illetékességét.

13.6 Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek, számozása kizárólag az ÁSZF áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését.

13.7 Bármely félre történő hivatkozás az adott fél jogutódaira, törvényes képviselőjére és az általuk érvényesen engedményezett követelések jogosultjára is értendő.

13.8 Az ÁSZF-ben az időtartam meghatározása úgy értendő, hogy kiszámításakor az időtartamba a kezdőnapot nem, de a zárónapot bele kell számítani.

Hatályos 2024. 06. 19.-től

Minden 25,000 Ft feletti rendelés esetén AJÁNDÉK DÍSZDOBOZ az akció idejéig!